Hanne Thomassen

Oslofjorden Kunstsenter Lindtrupbakken 11,DRØBAK,Viken,Norge

Hanne Thomassen er en erfaren kursholder og arrangerer ofte workshops eller
kunstsamtaler i forbindelse med sine utstillinger. Det vil hun også gjøre når hun nå
kommer til Oslofjorden Kunstsenter. Vi ser fram til en magisk utstilling.